Lisää ajatuksia siitä, millaisia prosesseja ja menettelyitä hyvä turvallisuuskulttuuri edellyttää?

Noin vuosi sitten ryhmä suomalaisen turvallisuusjohtamisen asiantuntijoita istui saman pöydän ääressä ja mietti, millaisia prosesseja ja menettelyitä yrityksen hyvä turvallisuuskulttuuri edellyttää. Tällä kertaa heitimme pallon Janne Pöystille, joka toimii LähiTapiolan riskipäällikkönä.

Lue lisää "Lisää ajatuksia siitä, millaisia prosesseja ja menettelyitä hyvä turvallisuuskulttuuri edellyttää?"

Miten varmistetaan turvallisuusvaatimusten täyttyminen toimittajaverkostossa?

On jo itsestään selvyys se, että toimitusketjulta vaaditaan tiettyjen laatuvaatimusten täyttymistä, jotta voidaan varmistaa koko toimittajaverkoston sitoutuminen samaan laaduntuottokykyyn kuin ostajalla. Myös turvallisuuden saralla yhä useammin toimittajalta kaivataan näyttöä siitä, että kaikilla turvallisuuden osa-alueilla se kykenee toimimaan vaaditulla tasolla

Lue lisää "Miten varmistetaan turvallisuusvaatimusten täyttyminen toimittajaverkostossa?"

Asiantuntijoiden joululahjatoive turvallisuusjohtamiseen: Ollaan kilttejä toisiamme kohtaan eikä puhuta rumia

Yritysturvallisuuden asiantuntijat kokoontuivat joulun alla pohtimaan joululahjatoiveita turvallisuusjohtamiseen. Samalla oli hyvä aika koota ajatuksia siitä, millainen vuosi 2017 on ollut turvallisuusjohtajan silmin ja millaisena tuleva vuosi nähdään. Vaikka vuosi 2017 on tuonut turvallisuusuhkat lähemmäksi ja konkreettisemmiksi, koetaan turvallisuusjohtaminen ennen kaikkea yhteistyön johtamiseksi. Helenin yritysturvallisuuspäällikkö Mats Fagerström luotaa kulunutta vuotta ja toteaa, että 2017 on ollut muutoksien […]

Lue lisää "Asiantuntijoiden joululahjatoive turvallisuusjohtamiseen: Ollaan kilttejä toisiamme kohtaan eikä puhuta rumia"

Turvallisuuskulttuuri – mistä se muodostuu?

Yritysturvallisuuden asiantuntijaryhmä kokoontui tänään Helsingissä pohtimaan yrityksen turvallisuuskulttuuria.  Keskustelussa olivat mukana Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskinen, Suomen Pankin neuvonantaja Erkko Badermann, Helenin yritysturvallisuuspäällikkö Mats Fagerström, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi, Wärtsilän turvallisuusjohtaja Rauno Hammarberg, Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuusasiantuntija Mika Susi sekä Inspectan turvallisuusasiantuntijat liiketoimintajohtaja Mikko Törmänen, liiketoimintapäällikkö Laura Lindholm ja tietoturvapalveluiden tuotepäällikkö Jyrki […]

Lue lisää "Turvallisuuskulttuuri – mistä se muodostuu?"

Turvallisuusasiantuntijat: Määrän mittaamisesta muutoksen mittaamiseen

Turvallisuus on koko yrityksen toimintaa poikkileikkaavaa toimintaa. Vaikka asiantuntijaryhmä oli yhtä mieltä siitä, että yritysturvallisuus vaatii ennen kaikkea yritysjohdon vahvaa sitoutumista ja johtamista, sen tulee nähdä vaikuttavan yhtä lailla alhaalta ylöspäin. Turvallisuuden käytännön teot tapahtuvat operatiivisella tasolla, jolloin merkittäväksi tekijäksi nostettiin yrityksen turvallisuuskulttuuri. Turvallisuuskulttuuri ja oikea asenne yritysturvallisuuteen kumpuavat oikeanlaisesta ja riittävästä koulutuksesta ja perehdyttämisestä. […]

Lue lisää "Turvallisuusasiantuntijat: Määrän mittaamisesta muutoksen mittaamiseen"

Suomalaisen yritysturvallisuuden haasteet 2017

Turvallisuusjohtamisen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Organisaatioiden rakenteet ovat entistä kompleksisempia, yhteistyöverkostot ja – kumppanuudet ovat globaaleja ja päivittäiset työskentelymallit muuttuvat. Perinteiset turvallisuusjohtamismallit eivät pysty vastaamaan muutoksiin. Johtaminen ei toimi mahdollistajana vaan jarruna. Nyt olisi aika laittaa yritysturvallisuuden ajatuksia nippuun, olisi aika kuulla viisaita sanoja. Inspecta kutsui koolle asiantuntijaryhmän – joukon turvallisuusjohtamisen oraakkeleita, joilla on valtava […]

Lue lisää "Suomalaisen yritysturvallisuuden haasteet 2017"